Đó là chiếc áo thêu dài 7m (ảnh) do nghệ nhân của Công ty XQ Đà Lạt thêu vừa hoàn thành vào ngày 1-11-2007. Chiếc áo được 7 nghệ nhân thêu trong vòng 5 tháng, tốn 1,5 kg chỉ tơ, chỉ bóng.