Hanoinet - Nếu đeo nhẫn ở ngón trỏ, bạn luôn tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình và bạn cũng rất giỏi cạnh tranh với mọi người. Đặc điểm tính cách này của bạn đã bộc lộ được khả năng hơn người của bạn trong kinh doanh và sự nghiệp.