Ngày 21/12/1958, xe ô tô “Chiến thắng” mang biển số QS0001 rời xưởng như một minh chứng về trí thông minh sáng tạo và sự cần cù, khéo léo của tập thể hơn 500 cán bộ công nhân viên của xưởng “Chiến Thắng”. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng đại tá Nguyễn Mạnh Khang cùng các cựu chiến binh nhà máy Z157 vẫn nhớ như in về chiếc xe ô tô quân sự đầu tiên ấy của Việt Nam, do quân đội chế tạo.