Chiếm đường để giữ xe

Gốc
Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để giữ xe ở TPHCM đã bị dư luận và báo chí phản ánh rất nhiều, song vẫn chưa được cơ quan chức năng khắc phục nên ngày càng tràn lan

Tin nóng

Tin mới