Chiêm ngưỡng những ấn bản đầu tiên của các tác gia Việt Nam viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Gốc
Những cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên, in đậm những dấu ấn lịch sử của mỗi tác gia (cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,…) viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với vai trò lịch sử của mình, các cuốn sách đã góp phần cung cấp những tư liệu, những nghiên cứu quý báu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng để UNESCO tìm hiểu và vinh danh Người là 'Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam' vào năm 1990.

Cuốn sách "Hồ Chủ tịch - Lãnh tụ của chúng ta" của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, được Nhà xuất bản Sự Thật in năm 1963, tập hợp 5 bài được viết từ năm 1948 cho đến năm 1960, dày 72 trang, in số lượng 25.075 cuốn

Hai cuốn sách này được Thủ tướng Phạm Văn Đồng hoàn thành vào đầu năm 1990, và được Nhà xuất bản Sự Thật in vào tháng 4-1990, năm Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh“Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”

Sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Quá trình hình thành và phát triển" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Nhà xuất bản Sự Thật in năm 1993, tập hợp 8 bài viết, sách có 162 trang, in số lượng 1.066 cuốn

"Khi người Việt Nam đầu tiên vào Krem-li" được cụ Vũ Kỳ - Thư ký riêng của Bác Hồ từ tháng 8-1945 đến khi Người qua đời, viết xong vào năm 1987, được Nhà xuất bản Sự Thật in cùng năm

Ngoài tác phẩm trên, cụ Vũ Kỳ còn có cuốn "Bác Hồ viết di chúc", được Nhà xuất bản Sự Thật in năm 1989, kể chi tiết về việc Bác Hồ viết và hoàn thành bản di chúc như thế nào

Cuốn sách của cụ Đào Phan - Cố Bí thư Thành ủy Huế, Bí thư Hà Nội viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Nhà xuất bản Văn học in năm 1991, sách dày 288 trang, chia thành 5 chương mục: 1. Hồi tưởng về một dự báo, 2. Nền văn hóa mới, 3. Triết nhân và nghệ sĩ, 4. Chiến lược con người - Nhà giáo dục, 5. Truyền thông và hiện đại

Ngoài cuốn sách trên, cụ Đào Phan có có cuốn "Suy tưởng trước Ba Đình" được Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin in năm 1998, "Đạo Khổng trong văn Bác Hồ" được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội in năm 2004

Cuốn "Búp sen xanh" bản in lần đầu tiên, được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1982, của nhà văn Sơn Tùng, bìa sách do nhạc sĩ Văn Cao vẽ, là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngoài ra, vào năm 1990, nhân dịp UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, nhà văn Sơn Tùng đã xuất bản đồng thời 3 cuốn sách về đề tài Bác Hồ: Trái tim quả đất, Bông sen vàng, Mẹ về

"Một vài suy nghĩ về đạo lý làm người của Hồ Chủ tịch" của đồng chí Hà Huy Giáp - Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Phó ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, được Nhà xuất bản Thanh Niên in năm 1971, sách có 58 trang, in số lượng 10.000 cuốn

Sách "Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất" của đồng chí Hà Huy Giáp, được Nhà xuất bản Thanh Niên in năm 1977, tập hợp 10 bài viết từ 1965 đến 1975, sách dày 235 trang, in số lượng 40.200 cuốn

Sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc" của Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Hà Minh Đức, được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội in năm 1979, sách dày 280 trang, in số lượng 15.200 cuốn

Sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn học Việt Nam hiện đại" của Giáo sư Phong Lê, được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội in năm 1986, dày 204 trang, in số lượng 5.200 cuốn

Sách "Vị thượng khách đến Pari về Hà Nội" của Thế Kỷ và Minh San, được Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao Quảng Ngãi in năm 1993, dày 252 trang, in số lượng 3.000 cuốn

Sách "Chiến sĩ cách mạng lỗi lạc", được Nhà xuất bản Tiến Bộ in năm 1990 tại Mát-xcơ-va (Nga), tập hợp những bài viết của các nhà lãnh đạo, nhà văn, nhà nghiên cứu trên thế giới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trường Hùng