Nhắc đến thương hiệu Xperia của Sony, người ta nghĩ ngay đến những chiếc smartphone chạy Android nhưng ít ai biết những chiếc Xperia đầu tiên lại không chạy Android? Chiếc điện thoại thông minh Xperia đầu tiên đã được công bố và phát hành vào năm 2008, khi Sony vẫn còn trong một liên doanh với Ericsson - do đó, chiếc điện thoại đã được gọi là Sony Ericsson Xperia X1.

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 1

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 2

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 3

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 4

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 5

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 6

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 7

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 8

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 9

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 10

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 11

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 12

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 13

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 14

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 15

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 16

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 17

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 18

Chiem nguong smartphone Xperia dau tien cua Sony, ban phim Qwerty, khong chay Android - Anh 19