Chiến công của trí tuệ và lòng quả cảm

Trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972, Bộ đội tên lửa phòng không là lực lượng chủ yếu đánh B52. Tuy lực lượng tên lửa ở miền Bắc có hạn nhưng đã được tập trung bố trí ở những hướng chủ yếu quan trọng. Riêng khu vực Hà Nội đã bố trí tới 50% lực lượng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/154053