Chiến dịch tiêm vắcxin sởi bổ sung bảo đảm an toàn (18h)

Gốc
Chiến dịch tiêm vắcxin sởi bổ sung tại 17 tỉnh miền núi phía Bắc đã được thực hiện tốt, không có trường hợp nào bị tai biến do sai sót kỹ thuật.

Tin nóng

Tin mới