Chiến lược phát triển mới của bưu chính Áo

Gốc
ICTnews - Bưu chính Áo vừa thông báo kế hoạch trung hạn và các chiến lược mới để phù hợp với việc tự do hóa sắp tới của thị trường bưu chính Áo.

Ảnh: minh họa. Bốn nền tảng chiến lược của kế hoạch này là đi đầu trên thị trường về kinh doanh cốt lõi, phát triển ở một số thị trường được chọn lựa, tăng cường hiệu suất và sự linh hoạt của cấu trúc chi phí, củng cố định hướng khách hàng và sáng tạo sẽ mang lại một định hướng rõ ràng cho việc phát triển hơn nữa của Bưu chính Áo. Để đạt được những mục tiêu này, toàn bộ công ty và đặc biệt là các hoạt động kinh doanh trong nước sẽ phải tiến hành các tái định hướng có thể áp dụng rộng rãi, đặt trọng tâm nhiều vào các dịch vụ thân thiện khách hàng. Công ty cũng kiên quyết đương đầu với các rủi ro xuất hiện từ khả năng điện tử, tự do hóa và theo đuổi việc khai thác các cơ hội tăng trưởng.

Tin nóng

Tin mới