Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Gốc
Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có của trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm điện ảnh cùng với các Đội chiếu phim lưu động trực thuộc; không giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị điện ảnh nói trên với các cơ sở văn hóa khác trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ đạo xây dựng đề án, lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các cụm rạp chiếu phim và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp cho các đội chiếu phim lưu động theo định hướng, mục tiêu của Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh.

H.Minh

Tin nóng

Tin mới