Đúng 14 giờ ngày 26-9-2008, cơn lũ quét lịch sử đã đổ bộ từ đỉnh núi Cao Ba Lanh ập xuống bản Phai Lầu thuộc xã Đồng Văn mang theo hơn chục nghìn khối đất đá...