Quân đội từ 28 quốc gia trên thế giới đã thi tài nội dung thi “hai môn phối hợp” dành cho xe tăng tại Đại hội Quân sự thế giới.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 1

Xe tăng Iran chuẩn bị cho phần thi đầu tiên.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 2

Chiếc T72-B3 của Iran phăm phăm về đích. 

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 3

Chiến tăng của Venezuela trong phần thi tốc độ...

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 4

.... và nã pháo trong khi di chuyển.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 5

Xe tăng Ấn Độ trong phần thi vượt địa hình.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 6

Kíp lái xe tăng Ấn Độ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành phần thi đầu tiên.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 7

Xe tăng Iran trong phần thi lội nước...

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 8

... và leo lên bờ.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 9

Xe tăng T-90S của Ấn Độ trong phần thi leo dốc.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 10

Một binh sĩ Trung Quốc chuẩn bị cho phần thi của mình.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 11

Xe tăng Ấn Độ tăng tốc về đích.

Chien tang pho dien toc do va hoa luc tai Dai hoi Quan su the gioi - Anh 12

Nòng súng xe tăng Iran thò ra trong đám khói bụi.