Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chiến thắng có phải là quan trọng?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chiến thắng có phải là quan trọng? Người ta chắc sẽ dễ dàng mà trả lời rằng: “Đúng, chiến thắng là quan trọng nhất” bởi làm gì có điều kiện nào khác đi kèm câu hỏi ấy.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=41286