Chiến thắng Điện Biên Phủ khắc sâu trong lòng người dân Lào

Gốc
NDĐT - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng oanh liệt của nhân dân Việt Nam, không chỉ là chiến thắng của khối đoàn kết ba nước Đông Dương mà còn là chiến thắng của các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới; chiến thắng của nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình.

Cùng với nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào rất tự hào về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bởi vì, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đó, có sự đóng góp rất quan trọng của quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào, và cũng vì, từ chiến thắng này, cộng với cuộc kháng chiến cứu nước đầy hy sinh, gian khó, nhân dân Lào đã đập tan ách đô hộ của thực dân Pháp, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Trong những ngày tháng năm lịch sử này, trong khi trên đất nước Lào đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014), chúng tôi ghi nhận những suy nghĩ của các bạn trẻ Lào về chiến thắng có tính bước ngoặc làm thay đổi cục diện thế giới này.

Bạn Nu-mặn Pha-ku-xôn, sinh viên năm cuối Trường Đại học Tài chính Đông Khăm Xang, Thủ đô Viêng Chăn bộc bạch: “Em chỉ biết Chiến thắng Điện Biên Phủ qua sách vở, truyền hình và qua các câu chuyện thầy kể về chiến dịch Điện Biên Phủ. Em nhận thức rằng Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa vĩ đại đối với các dân tộc bị áp bức, lệ thuộc bởi thực dân, đế quốc trên toàn thế giới lúc bấy giờ, trong đó có đất nước Lào chúng em. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp rút khỏi Đông Dương, ký hiệp định về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, là một khởi nguồn rất quan trọng để đất nước chúng em tiến lên giành độc lập, thống nhất đất nước vào năm 1975. Do đó, Chiến thắng Điện Biên Phủ rất có ý nghĩa đối đối với người Lào chúng em và em rất tự hào về chiến thắng vĩ đại này”.

Bạn May-mặn Muôn-ty, công tác ở Ban Tuyên huấn TƯ Đảng NDCM Lào, đang được cử đi học nghiên cứu sinh Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: “Đối với tôi, Chiến thắng Điện Biên Phủ không những là chiến thắng hiển hách của quân đội và nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng vĩ đại của quân, dân ba nước Đông Dương. Cuộc chiến đấu chống thực dân xâm lược, với sự giúp đỡ to lớn của Quân tình nguyện và Bộ đội Việt Nam, được mở rộng trên khắp chiến trường Lào từ Thượng Lào, Trung Lào cho đến Hạ Lào đã ghìm chân, phân tán lực lượng cơ động của quân đội Pháp góp phần để quân đội và nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Là một trí thức, tôi nhận thấy có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Lào về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ; về tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào và Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, hầu góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào. Tôi rất tự hào về Chiến thắng Điện Biên Phủ và biết ơn những người đã làm nên chiến công vĩ đại này. Có Chiến thắng Điện Biên Phủ mới có hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước Lào của chúng tôi”.

Còn anh Khăm-xỏn Vút-thị-pan-nha, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Kiến trúc giao thông – vận tải, Thủ đô Viêng Chăn, chia sẻ: “Thông qua học tập, nghe giới thiệu những tư liệu quan trọng nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ hằng năm, tôi rất khâm phục sự hy sinh, không nề gian khổ và sự sáng tạo của quân đội và nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khó thể lượng hóa được sự thông minh, tháo vát, hy sinh, mất mát to lớn của chiến sĩ và dân công tiếp lương, tải đạn, chuyển pháo vào trận. Tôi nghĩ, đây là sự kiện có một không hai trong lịch sử chiến tranh của loài người. Thật đáng khâm phục! Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng chính là chiến thắng của đường lối và nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới. Đây còn là chiến thắng của khối đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào và Việt Nam. Xin bày tỏ lòng biết ơn đối với biết bao cán bộ, chiến sĩ Lào và Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Đông Dương để làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng khắc sâu trong lòng nhân dân mỗi nước”.

TOÀN THẮNG – SỸ VĂN

Tin nóng

Tin mới