Chiến thắng phátxít mang tầm vóc thế giới

Gốc
Ngày 9/5/1945, tại Berlin, phát xít Đức đã ký văn bản đầu hàng không điều kiện Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu.

Ngày 16/4/1945, Hồng quân Liên Xô mở trận tấn công vào Berlin, sào huyệt cuối cùng của phátxít Đức và đến chiều 30/4/1945 đã chiếm được Nhà Quốc hội Đức, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc tòa nhà này. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Ngày 16/4/1945, Hồng quân Liên Xô mở trận tấn công vào Berlin, sào huyệt cuối cùng của phátxít Đức và đến chiều 30/4/1945 đã chiếm được Nhà Quốc hội Đức, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc tòa nhà này. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Đêm 8/5/1945, tại ngoại ô thủ đô Berlin của Đức (rạng sáng 9/5 theo giờ Moskva), phátxít Đức đã ký văn bản đầu hàng không điều kiện Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Xe tăng của Hồng quân Liên Xô tham chiến trong trận Vòng cung Kursk, ngày 12/7/1943, trận đánh sử dụng cơ giới lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Nhân dân thủ đô Belgrad chào đón các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô và Quân giải phóng nhân dân Nam Tư trong ngày giải phóng, 20/10/1944. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Chiến sỹ Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Nhân dân thành phố Lovech (Bulgaria) chào đón Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng thành phố (tháng 9/1944). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Nhân dân vùng Smolensk cảm ơn các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô đã giải phóng họ khỏi áp bức của phátxít Đức. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Xe tăng của Hồng quân Liên Xô trên đường ra mặt trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Xe thiết giáp lội nước của Hồng quân Liên Xô vượt sông chiến đấu, năm 1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)