Bản DLC (Downloadable Content) sẽ cập nhật thêm trò chơi bắn súng huyền thoại này 5 bản đồ mới.

Ngày 30/3 tới, nếu chấp nhận bỏ ra khoảng 15 USD, game thủ sẽ cập nhật gói mở rộng Stimulus Package 328 MB của Modern Warfare 2 trên hệ thống Xbox Live. Khi đó, họ được khám phá 5 bản đồ: Bailout, Storm, Salvage, Crash và Overgrown. * Ảnh chiến trường Modern Warfare 2: Stimulus Package (bấm vào hình để xem ảnh khổ lớn). Bảo Bình