Chiều nay, 27/7, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội).

Phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 18 diễn ra chiều 27/7 tại Hà Nội

Tại phiên họp này, Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng thời Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phiên chính thức của Đại hội sẽ bắt đầu từ sáng mai, 28/7. Sau diễn văn khai mạc, Đại hội sẽ nghe Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII nhiệm kỳ 2010-2015; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Phần bầu cử BCH Đảng bộ Bộ GTVT khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tiến hành ngay sau khi đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiếp tục bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngay sau khi BCH Đảng bộ Bộ GTVT khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ, Đại hội sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kết thúc sau diễn văn bế mạc của Đoàn chủ tịch.

T.B