Dự kiến chiều nay (30-9), Tòa kinh tế TAND TP sẽ mở phiên họp giải quyết việc dân sự giữa người yêu cầu là ông Nguyễn Nhựt Cao (cổ đông sáng lập Công ty cổ phần 565) và bên liên quan là công ty này (đại diện là ông Phạm Vũ Thức - giám đốc).