Chiêu Vũ: 10 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Gốc
Luật MTTQ Việt Nam chính thức được thông qua từ ngày 12-6-1999, kể từ khi triển khai đến nay, vai trò, vị trí của Mặt trận ở xã Chiêu Vũ (Bắc Sơn, Lạng Sơn) được xác định rõ hơn; uy tín và vị thế của Mặt trận trong xã hội được nâng lên, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ được hàng chục triệu đồng để ủng hộ cho đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, giúp đỡ thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có công với nước và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, vận động nhân dân đóng góp công lao động, phối hợp thực hiện các chương trình 134, 135 của Chính phủ. Trong công tác giáo dục, MTTQ phát động phong trào đoàn kết, chăm lo xây dựng xã hội học tập. Hàng năm, 100% các cháu trong độ tuổi đều đến trường. Đặc biệt xã đã hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học và THCS. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng cao. Đối với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, Chiêu Vũ ngày càng quan tâm phát huy, giữ gìn bản sắc dân tộc, thực hiện tốt quy ước, hương ước, theo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Qua 10 năm triển khai luật MTTQ Việt Nam, đến nay toàn xã đã có 75% hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 50% số thôn, bản đạt khu dân cư tiên tiến, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên trong cộng đồng dân cư đối với gia đình và xã hội. Các phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phong trào làm đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà văn hóa cộng đồng; với nhiều biện pháp và cách vận động phù hợp đã thu được kết quả thiết thực, tạo nên diện mạo đổi mới ở các thôn, bản. Từ đó góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã, đến nay còn (64 hộ), chiếm 16%, đưa mức thu nhập bình quân đầu người năm 1999 là 2.000.000/năm đến nay đạt trên 8.000.000đồng/năm. Không chỉ thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua,10 năm qua, MTTQ xã Chiêu Vũ còn là cầu nối quan trọng trong việc phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức thành công 2 kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 1999- 2004), (nhiệm kỳ 2004 - 2011). Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 94 KH/MT ngày 20/10/2008 của UBMTTQ huyện Bắc Sơn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND xã bầu. Bên cạnh đó, MTTQ xã đã phối hợp thực hiện 30 cuộc giám sát về các lĩnh vực: ban hành thực hiện nghị quyết HĐND, quyết định của UBND. Qua đó, giúp cấp ủy Đảng có thêm điều kiện đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, nâng cao nhận thức, lòng tin của nhân dân với Đảng, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./..

Tin nóng

Tin mới