Tin từ hãng hàng không Vietjet, ngày 4/10, chim trời đã va vào động cơ khiến 1 máy bay của Vietjet phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra và bảo dưỡng kỹ thuật. 3 chuyến bay khác trong ngày của hãng này cũng phải hủy và một số chuyến bị ảnh hưởng dây chuyền phải thay đổi giờ bay.

Ngày 5/10, một số chuyến bay tiếp tục bị ảnh hưởng do tàu bay vẫn phải tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng kỹ thuật.

với 3 chuyến bay phải hủy là VJ8383 (Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh), VJ8688 (TP Hồ Chí Minh - Hà Nội), và VJ8669 (Hà Nội - TP Hồ Chí Minh), Vietjet đã tiến hành chuyển khách sang các chuyến bay kế tiếp ngay sau đó đồng thời phục vụ ăn uống đối với những khách đồng ý chuyển chuyến và đợi bay, linh hoạt giải quyết hoàn vé hoặc bảo lưu vé, tùy theo nhu cầu của hành khách