Clip: Cháy lớn tại tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Tòa nhà Viễn thông Trung Quốc có vấn đề về PCCC

Tòa nhà Viễn thông Trung Quốc có vấn đề về PCCC

Vụ cháy tòa nhà China Telecom cao 200m tại Trung Quốc: Không có thiệt hại về người

Vụ cháy tòa nhà China Telecom cao 200m tại Trung Quốc: Không có thiệt hại về người

Cháy tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc, không có thiệt hại về người

Cháy tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc, không có thiệt hại về người

Vụ cháy tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc: Không có thiệt hại về người

Vụ cháy tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc: Không có thiệt hại về người

Thông tin chính thức về vụ cháy trụ sở cao hơn 200m, China Telecom cho biết chưa ghi nhận thương vong

Thông tin chính thức về vụ cháy trụ sở cao hơn 200m, China Telecom cho biết chưa ghi nhận thương vong

Video tòa nhà chọc trời cháy dữ dội ở Trung Quốc, khói cao hàng km

Video tòa nhà chọc trời cháy dữ dội ở Trung Quốc, khói cao hàng km

Hình ảnh tòa nhà 42 tầng cháy đen ở Trung Quốc

Hình ảnh tòa nhà 42 tầng cháy đen ở Trung Quốc
Hình ảnh tòa nhà 42 tầng cháy đen ở Trung Quốc
Hình ảnh tòa nhà 42 tầng cháy đen ở Trung Quốc

Hình ảnh tòa nhà 42 tầng cháy đen ở Trung Quốc

Lửa nhấn chìm tòa nhà 42 tầng ở Trung Quốc, chưa rõ nguyên nhân

Lửa nhấn chìm tòa nhà 42 tầng ở Trung Quốc, chưa rõ nguyên nhân

Hàng trăm lính cứu hỏa khống chế vụ cháy tòa nhà Trung Quốc

Hàng trăm lính cứu hỏa khống chế vụ cháy tòa nhà Trung Quốc

Khói lửa bao trùm tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Khói lửa bao trùm tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Hiện trường vụ cháy tòa nhà chọc trời chấn động ở Trung Quốc

Hiện trường vụ cháy tòa nhà chọc trời chấn động ở Trung Quốc

Tòa nhà cao chọc trời Trung Quốc bốc cháy dữ dội

Tòa nhà cao chọc trời Trung Quốc bốc cháy dữ dội

Cháy lớn tại tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Cháy lớn tại tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Cháy tòa nhà cao hơn 200m ở Trung Quốc: Chưa có thống kê thương vong

Cháy tòa nhà cao hơn 200m ở Trung Quốc: Chưa có thống kê thương vong

Cháy tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc

Cháy tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc

Cháy dữ dội trụ sở cao 200m của China Telecom tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Cháy dữ dội trụ sở cao 200m của China Telecom tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Vụ cháy tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc: Đã khống chế được đám cháy

Vụ cháy tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc: Đã khống chế được đám cháy