Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chỉnh Chỉ thị 03: Lợi ngân hàng mới, khó ngân hàng cũ

Với phương thức cho vay đầu tư chứng khoán mới, các ngân hàng mới sẽ có ngay một cơ hội lớn, nhưng ngân hàng cũ có thể gặp khó...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=73a40d10f8888b&page=category