Chinh đồ tôn sư trọng đạo

Gốc
Chào mừng ngày nhà giáo VN 20.11, Chinh đồ khai mở hoạt động Tôn sư trọng đạo từ ngày 10.11 đến 6 giờ ngày 30.11.

Theo đó, tất cả game thủ có được các chữ Tôn, Sư, Trọng, Đạo đi đến NPC tên Thầy Giáo để ghép các chữ trên thành cụm từ Tôn Sư Trọng Đạo. Đây là hoạt động khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN.

Trường Nghi

Tin nóng

Tin mới