(CafeF) – Đây là minh chứng cho thấy khoản 590 tỷ USD hỗ trợ ngành ngân hàng Anh tháng 10/2008 không đủ để ngăn lòng tin nhà đầu tư sụp đổ và kinh tế Anh suy thoái sâu. > Thông tin quan trọng tác động đến TTCK Mỹ tuần tới