VIT- BBC đưa tin: chính phủ Anh đang xem xét một kế hoạch nhằm quyết liệt chống lại việc Taleban tuyên truyền một cách tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Afghanistan.