Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi về giá

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 9-6, Chính phủ ra Nghị định số 75/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124575&sub=67&top=40