Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính phủ cần xác định cụ thể thời hạn kéo dài thực hiện một số cơ chế, chính sách

Đối với một số chính sách đã triển khai nhưng cần thêm thời gian để thực hiện, Chính phủ đề xuất 4 chính sách để bảo đảm quyền, lợi ích của người dân. Dù tán thành với sự cần thiết của các đề xuất này, tuy nhiên các thành viên UTVQH đề nghị Chính phủ cần cụ thể thời gian thực hiện, vì đề xuất việc kéo dài thời hạn 'cho đến khi công bố hết dịch' là rất chung chung.

Trước đề xuất gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, đây là vấn đề hết sức cấp bách mà thực tiễn đặt ra, muốn hay không cũng phải có giải pháp và đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Do đó, nhất trí với việc trình Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này. Tuy nhiên, Tờ trình phải làm rõ lý do.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tán thành với việc đề xuất tiếp tục thực hiện một số chính sách, nhất là liên quan đến vấn đề thanh toán, đăng ký lưu hành thuốc vì việc này rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, dự thảo nghị quyết cần có tuyên bố hiệu lực các Nnghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, từ đó đề nghị Chính phủ rà soát công bố rõ thời điểm hết hiệu lực của các văn bản thuộc thẩm quyền các cấp.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ý kiến nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội. Các nội dung báo cáo, kiến nghị của Chính phủ phải có căn cứ thuyết phục Quốc hội xem xét, quyết định.

Thực hiện : Tiến Dũng Diệu Huyền Như Thảo