Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011, với nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231844/Default.aspx