Chính phủ chưa đồng tình với sáng kiến lập pháp đầu tiên của ĐBQH

Gốc
Chính phủ thấy rằng việc xây dựng, ban hành luật Hành chính công sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về trình tự, thủ tục và nội dung; không bảo đảm tính khả thi. Do vậy, việc xây dựng, ban hành luật này là chưa cần thiết.

Văn phòng Chính phủ vừa chính thức có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng về dự án luật Hành chính công. Đây là sáng kiến lập pháp đầu tiên của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội).

Chính phủ chưa đồng tình với sáng kiến lập pháp đầu tiên của ĐBQH - Ảnh 1

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh. Ảnh: Phạm Hải

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ với dự án luật này.

Cụ thể, Chính phủ nhận định, tuy đã được chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, nhưng về cơ bản, dự án luật có nhiều vấn đề chưa hợp lý, rất khó có thể khắc phục, nhất là về phạm vi điều chỉnh; về bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; về bảo đảm tính minh bạch và khả thi theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

"Chính phủ thấy rằng việc xây dựng, ban hành luật này sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về trình tự, thủ tục và nội dung; không bảo đảm tính khả thi. Do vậy, việc xây dựng, ban hành luật này là chưa cần thiết", văn bản nêu rõ.

Cùng với đó, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, sự nỗ lực, cố gắng của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh và ban soạn thảo trong việc đề xuất và chủ trì xây dựng dự án luật.

Thu Hằng

Tin nóng

Tin mới