Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính phủ có Nghị định đầu tiên về tổ hợp tác

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

10/10, lần đầu tiên, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, có chứng thực của UBND cấp xã của từ ba cá nhân trở lên.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17389