Chính phủ Cư-rơ-gư-xtan tuyên bố từ chức

Gốc
(HNM) - Tại phiên họp bất thường ngày 20-10 của Chính phủ Cư-rơ-gư-xtan, Thủ tướng I-go Tru-đi-nốp đã tuyên bố ông và toàn bộ nội các quyết định từ chức. Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va, Thủ tướng Tru-đi-nốp không nêu lý do chính phủ ra đi.

Tổng thống Cua-man-bếch Ba-ki-ép đã chấp nhận đơn từ chức của nội các và cho biết, Hội đồng Chính trị Đảng "Ak-Jol" (Con đường sáng) cầm quyền sẽ quyết định ứng cử viên cho chức thủ tướng mới. Trước đó, phát biểu tại hội nghị bàn về cải cách các cơ quan quản lý đất nước diễn ra cùng ngày, Tổng thống Ba-ki-ép thông báo ông đã thông qua một loạt quyết định liên quan như giảm bớt cơ cấu Chính phủ, tối ưu hóa bộ máy Văn phòng Tổng thống và Quốc hội, giải tán Hội đồng An ninh quốc gia và trao chức năng của cơ quan này cho Cố vấn Nhà nước về an ninh và trật tự.

Tin nóng

Tin mới