Chính phủ dành gần 4.000 tỷ lo Tết cho người nghèo

Gốc
Ngày 15/1/2009, ngay sau phiên họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 81/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho người nghèo đón Tết với mức 200.000 đồng/người nhưng không vượt qu...

Tin nóng

Tin mới