Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Hà Nội

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP Hà Nội.

Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Hà Nội - Ảnh 1

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND TP Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Tin nóng

Tin mới