Chính phủ dự kiến mức tăng GDP năm 2009 khoảng 7%

Gốc
(VOV) - Năm 2009, Chính phủ đặt mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần, phấn đấu đến năm 2010 đưa tốc độ lạm phát xuống còn một con số, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tốt hơn an sinh xã hội

Tin nóng

Tin mới