Chính phủ hỗ trợ vốn cho Lào Cai và Đắc Nông

Gốc
Theo đó, tỉnh Lào Cai được hỗ trợ 71 tỷ đồng, tỉnh Đắc Nông được ứng trước 60 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện kiên cố hóa trường học.

Tin nóng

Tin mới