Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026: Giữ nguyên bộ và ngành, sắp xếp lại tổng cục

Sáng 22/7, trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong quá trình thảo luận cơ cấu của Chính phủ khóa XV, cũng có những ý kiến đề xuất phương án đổi tên một số bộ, ngành và sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối một số đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV. Ảnh: Nhật Minh

Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận rất kỹ lưỡng, khoa học, thận trọng vấn đề này. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Chính phủ phải tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt chống dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công tác đối ngoai. Bên cạnh đó, căn cứ kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho giữ ổn định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, số lượng các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 như khóa XIV.

Theo đó, Chính phủ khóa XV vẫn giữ nguyên 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ như hiện nay. Thủ tướng nhấn mạnh, sau khi được Quốc hội xem xét và có Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Thủ tướng, Phó Thủ tướng và bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cùng với đó, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thẩm tra về tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Pháp luật nhất trí phương án giữ cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ quan tâm đến việc xây dựng lộ trình tiếp tục thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ để đáp ứng đầy đủ yêu cầu Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, ông Tùng cũng đề nghị Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các bộ, đặc biệt là đối với các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chinh-phu-nhiem-ky-2021-2026-giu-nguyen-bo-va-nganh-sap-xep-lai-tong-cuc-post1358241.tpo