Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính phủ Singapore muốn bù tiền cho người hiến tạng

Gốc

Hanoinet - Hiện tại ở Singapore vấn đề bán cơ quan nội tạng vẫn bị coi là cấm kỵ và gây nhiều tranh cãi. Nhiều người ở Singapore chống lại việc dùng tiền để đổi lấy các bộ phận cơ thể người.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=98602