Chính phủ Thái Lan trước sóng gió mới

Ngày 25-12, Chính phủ Thái Lan đã quyết định hoãn cuộc tranh luận về chính sách tại phiên họp Quốc hội ngày 29 và 30-12 tới. Thông báo trên được Phó Thủ tướng Thái Lan Xu-thép đưa ra trong bối cảnh Liên minh Dân chủ Chống độc tài (DAAD) ủng hộ cựu Thủ tướng Thạc-xỉn Xin-vắt đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc biểu tình quy mô lớn trước trụ sở Quốc hội vào ngày 29-12 để phản đối chính phủ mới và đòi giải tán Quốc hội, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/192152