Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính phủ tham vấn các chuyên gia kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các chuyên gia kinh tế trong nước góp ý cụ thể về nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội trong thời gian tới, nhất là về quản lý tiền tệ, đầu tư, các vấn đề về xuất khẩu; và an sinh xã hội.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267525/Default.aspx