Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2009

Ngày 25-12-2008, tại TP Hồ Chí Minh, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2009 với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước và các bộ, ngành Trung ương có liên quan...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.49195.qdnd