Chính phủ trình thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ôtô, đại biểu đề xuất mở rộng áp dụng cho cả mô tô

Trong chiều 09/9, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 là cần thiết, để đáp ứng nhu cầu của người dân, cũng như ngăn ngừa hành vi trục lợi, công khai, minh bạch trong cấp và sử dụng biển số ô tô.

Cho ý kiến về các nội dung cụ thể, một số đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi thí điểm, không chỉ xe ô tô mà cả xe mô tô.

Ông PHẠM VĂN HÒA -Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: "Đề nghị thêm với Bộ Công an nghiên cứu thêm qua thực hiện thí điểm hoặc trong thời gian thí điểm thí điểm tham gia đấu giá cả biển số xe mô tô".

Ông NGÔ TRUNG THÀNH - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: "Về phạm vi, chúng ta mở rộng ra cả mô tô, mô tô mà bán được giá cao thu về cho ngân sách nhà nước lớn thì cũng tốt. Có khi mô tô lại nhiều người mua nhiều người sử dụng, và rất nhiều người ta muốn có đặc điểm cá nhân như như ngày sinh của mình, hoặc ngày kỷ niệm gì đấy. Cho nên tôi thấy phạm vi không nên dừng lại ở ô tô".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nên tính đến phương án sau thí điểm nhưng không tiếp tục thực hiện sẽ gây hệ quả cho xã hội. Vì vậy không nên mở phạm vị quá rộng.

Bà NGUYỄN PHƯƠNG THỦY - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: "Đề nghị quan tâm tính toán để làm sao có những quy định để khi kết thúc thí điểm thì chúng ta xử lý được các hệ quả bởi phải tính đến trường hợp xấu nhất là sau khi kết thúc thí điểm chúng ta không tiếp tục thực hiện nữa nên phạm vi không nên mở quá rộng. Nếu mà ô tô thì phù hợp, mở ra cả xe máy thì trong trường hợp xấu nhất là không được tiếp tục thực hiện nữa thì nó sẽ dẫn đến hệ quả lớn cho xã hội".

Một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ vì sao không đấu giá biển số xe ô tô nền màu vàng dùng cho xe hoạt động kinh doanh vận tải, trong khi số xe “taxi công nghệ” hiện rất lớn, và trên thực tế cũng có những chủ xe có nhu cầu được lựa chọn biển số cho phương tiện của mình.

Thực hiện : Thùy Linh Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chinh-phu-trinh-thi-diem-cap-quyen-lua-chon-su-dung-bien-so-xe-oto-dai-bieu-de-xuat-mo-rong-ap-dung-cho-ca-mo-to