Mục tiêu hàng đầu của ngành điện lực hiện nay là phải đáp ứng tối đa nhu cầu điện, nhất là điện sản xuất và điện sinh hoạt thiết yếu trong mùa khô năm nay, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trước tình hình cung cấp điện mùa khô 2008 ngày càng căng thẳng.