Cách đây hơn 4 năm, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho 4 doanh nghiệp thành lập công ty cổ phần để xây dựng một nhà máy thủy điện tại Hương Sơn. Hơn 2 năm sau đó, một trong số 4 cổ đông là Công ty đầu tư xây dựng Hạ tầng giao thông đã làm đơn xin thôi cổ đông sáng lập và chào bán cổ phiếu. Trong khi việc mua bán cổ phiếu chưa hoàn thành, thì Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh đã vội vàng thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh, tước bỏ luôn vai trò cổ đông của công ty Hạ tầng... Xem chi tiết...