Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất tại một số dự án ở quận Thanh Xuân

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, hiện UBND quận đang tiến hành tổ chức thực hiện công tác GPMB của dự án đấu giá quyền sử dụng đất hồ Rẻ Quạt (dự án trọng điểm của quận) theo các chính sách GPMB hiện hành quy định tại Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=87826