Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính sách dạy nghề cho LĐ dân tộc thiểu số chưa đến được đối tượng

Gốc

Hanoinet - Nhà nước đã có trợ cấp xã hội cho đối tượng này nhưng còn thấp (140.000 đ/người/tháng), diện đối tượng được hưởng hẹp (chỉ gồm DTTS ở vùng cao, vùng sâu, có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn) còn những người DTTS ở vùng khác chiếm số đông không được hưởng.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=76512