Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính sách đòi lại nhà của Việt kiều sở hữu đã bị nhà nước quản lý theo diện vắng chủ?

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Tôi xin hỏi chuyên mục Cà phê luật có thể tư vấn cho tôi về việc áp dụng các chính sách đòi lại nhà của Việt kiều sở hữu đã bị nhà nước quản lý...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/07/02/034841/8855