Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất và chăn nuôi bị thiệt hại do rét đậm, rét hại

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT- Hỏi: Đề nghị cho biết chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ đông xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008? Những nội dung được Nhà nước hỗ trợ? Chính sách đối với việc vay vốn của các hộ nông dân?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117876&sub=69&top=40