Chính sách mới quyết định mới

Gốc
Ngày 11-6, Chính phủ ra Nghị định số 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20-4-2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng. Theo đó, sửa đổi khoản 1 và khoản 3 Điều 3; khoản 3 Điều 5; khoản 1 và khoản 2 Điều 7; khoản 4 Điều 9; khoản 2 Điều 14; Điều 15 Hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu; Điều 16 Hồ sơ đề nghị đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay; bổ sung Điều 18a Đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay và cung cấp các thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay; sửa đổi khoản 2 Điều 23; khoản 1, khoản 2 Điều 27 thành một khoản; sửa đổi, bổ sung chín phụ lục.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-8.

Ngày 11-6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg quy định Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án (THA). Theo đó, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề được tính theo tỷ lệ 0% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Cụ thể, Thẩm tra viên cao cấp THA và công chứng viên được áp dụng mức 15%; áp dụng mức 20% đối với Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên chính THA, Thư ký THA và Thư ký trung cấp THA. Chấp hành viên trung cấp và Thẩm tra viên THA áp dụng mức 25% và 30% áp dụng đối với Chấp hành viên sơ cấp.

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8 năm nay.

Tin nóng

Tin mới