Chính sách mới, quyết định mới

Gốc
Ngày 11-6, Chính phủ ra Nghị định số 51/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14-7-2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng (ANHKDD).

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 Trường hợp hành khách đi tàu bay hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đến ANHKDD thì người, phương tiện ra, vào và hoạt động tại khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay phải có thẻ kiếm soát ANHKDD, giấy phép kiểm soát ANHKDD do Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không liên quan, người khai thác cảng hàng không, sân bay cấp.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-8.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia (XTĐTQG). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25-7. Các đề án XTĐT thuộc Chương trình XTĐTQG năm 2012 được áp dụng quy định tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 17-7-2007 về Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình XTĐTQG giai đoạn 2007-2010 cho đến khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bản quy chế gồm bốn chương, 14 điều. Sau những quy định chung, quy chế nêu rõ công tác xây dựng Chương trình XTĐTQG; thực hiện Chương trình XTĐTQG; tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm

Tin nóng

Tin mới