Chính sách mới về lao động, lương có hiệu lực từ 10/2014

Gốc
(Xi nhan) - Từ tháng 10/2014, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực.

Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ 1/10/2014, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 10/2014.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) gồm 4 mức sau đây: 1- Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ; 2- Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại các cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ; 3- Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ; 4- Mức phụ cấp 20% áp dụng với người làm việc hành chính, phục vụ không thuộc đối tượng quy định tại mức 2 nêu trên.

Người giúp việc gia đình được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng, hưởng lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200% lương

Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động giúp việc gia đình được nghỉ bình quân ít nhất 4 ngày trong 1 tháng khi không thể bố trí nghỉ hàng tuần.

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình. Thông tư có hiệu lực từ 5/10/2014.

Thông tư quy định, thời giờ làm việc của người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.

Trường hợp không thể bố trí người lao động nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 4 ngày trong 1 tháng và người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo ngày làm việc.

Người làm chứng được hưởng 200% lương

Cũng từ ngày 1/10, người thực hiện giám định, định giá được triệu tập tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự với vai trò người làm chứng sẽ được hưởng mức tiền lương bằng 200% lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng quy định.

Đối với các trường hợp làm chứng còn lại, người làm chứng sẽ được hưởng mức thù lao bằng 100% mức lương cơ sở tính theo ngày lương do Nhà nước quy định. Người làm chứng tại phiên họp thì được hưởng bằng 50% mức chi phí đối với người làm chứng gia phiên tòa nêu trên. Người làm chứng, người phiên dịch cũng được trả chi phí đi lại, chi phí lưu trú và chi phí khác (nếu có).

Nhận lại hồ sơ xin việc, phải yêu cầu bằng văn bản

Từ ngày 20/10, thủ tục, trình tự tuyển dụng lao động của DN phải được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây: Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người lao động có nhu cầu trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động. Đây là nội dung của Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

Tiêu chuẩn xét khen thưởng quá trình cống hiến

Từ ngày 15/10, cán bộ tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 trở về trước hoặc người được kết nạp Đảng trước ngày 19/08/1945; cán bộ tiền khởi nghĩa tham gia cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 19/08/1945 và được cơ quan có thẩm quyền công nhận; cán bộ hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ từ ngày 19/08/1945 đến ngày 30/04/1975 và cán bộ hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ... khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến tuổi nghỉ chế độ hoặc đã nghỉ chế độ mà chưa được khen thưởng (kể cả trường hợp đã hi sinh, từ trần) sẽ được xem xét khen thưởng quá trình cống hiến.

Thông tư cũng hướng dẫn về xét khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Thông tư khẳng định, danh hiệu được xét tặng hàng năm cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số các cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, trong đó có 6 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều Thi đua, khen thưởng năm 2013 hướng dẫn.

Chế độ bảo hiểm xã hội cho thai phụ đóng dưới 6 tháng
Tôi được công ty đóng bảo hiểm từ 1/3 đến 1/7 tôi nghỉ đẻ. Vậy tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản không?

Tin nóng

Tin mới